Ekspert: poslednje izmene od 17.09.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 17.09.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora (“Sl. glasnik RS”, br. 88/12)
 • Pravilnik o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/12)
 • Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64098
 • Službenih mišljenja: 11111
 • Sudske prakse: 6381
 • Modela akata: 529
 • Obrazaca: 16627
 • Podzakonskih akata: 46482
 • Prečišć. tekstova: 13947
 • Propisa CG: 839
 • Propisa R.Srpske: 1154

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.