Ekspert: poslednje izmene od 17.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 17.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. (“Sl. glasnik RS”, br. 77/17) 
 • Odluka o izmenama Odluke o načinu obračuna naknada društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (“Sl. glasnik RS”, br. 77/17) 
 • Odluka o izmeni Odluke o posrednicima društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i izdavanju dozvole za obavljanje poslova informisanja o dobrovoljnom penzijskom fondu (“Sl. glasnik RS”, br. 77/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102513
 • Službenih mišljenja: 14802
 • Sudske prakse: 8348
 • Modela akata: 750
 • Obrazaca: 28913
 • Podzakonskih akata: 75647
 • Prečišć. tekstova: 22987
 • Propisa CG: 1502
 • Propisa R.Srpske: 1891

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.