Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 17.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni (“Sl. glasnik RS”, br. 50/19) 
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene (“Sl. glasnik RS”, br. 50/19) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 50/19) 
 • Pravilnik o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora (“Sl. glasnik RS”, br. 50/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118002
 • Službenih mišljenja: 15871
 • Sudske prakse: 9029
 • Modela akata: 822
 • Obrazaca: 34073
 • Podzakonskih akata: 87524
 • Prečišć. tekstova: 26525
 • Propisa CG: 1757
 • Propisa R.Srpske: 2128

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.