Ekspert: poslednje izmene od 17.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 17.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 68/17) 
 • Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike kursa za Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica (“Sl. glasnik RS”, br. 68/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava (“Sl. glasnik RS”, br. 67/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101688
 • Službenih mišljenja: 14765
 • Sudske prakse: 8299
 • Modela akata: 744
 • Obrazaca: 28792
 • Podzakonskih akata: 75010
 • Prečišć. tekstova: 22791
 • Propisa CG: 1472
 • Propisa R.Srpske: 1875

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.