Ekspert: poslednje izmene od 17.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 17.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 51/13)
 • Naredba o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnih organizama bledožute krompirove cistolike nematode Globodera pallida (Stone) Behrens i zlatnožute krompirove cistolike nematode Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, kao i o merama koje se preduzimaju u slučaju pojave tih štetnih organizama (“Sl. glasnik RS”, br. 51/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69557
 • Službenih mišljenja: 11623
 • Sudske prakse: 6678
 • Modela akata: 560
 • Obrazaca: 18191
 • Podzakonskih akata: 50432
 • Prečišć. tekstova: 15275
 • Propisa CG: 901
 • Propisa R.Srpske: 1319

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.