Ekspert: poslednje izmene od 17.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 17.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama(“Sl. glasnik RS”, br. 47/17) 
 • Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) (“Sl. glasnik RS”, br. 47/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 46/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (“Sl. glasnik RS”, br. 46/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100240
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8221
 • Modela akata: 735
 • Obrazaca: 28416
 • Podzakonskih akata: 73894
 • Prečišć. tekstova: 22461
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1846

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.