Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 17.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 27/19) 
 • Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 27/19) 
 • Pravilnik o obuci, osposobljavanju i stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 27/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2019. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 27/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116255
 • Službenih mišljenja: 15691
 • Sudske prakse: 8976
 • Modela akata: 817
 • Obrazaca: 33550
 • Podzakonskih akata: 86167
 • Prečišć. tekstova: 26167
 • Propisa CG: 1725
 • Propisa R.Srpske: 2110

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.