Ekspert: poslednje izmene od 17.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 17.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu (“Sl. glasnik RS”, br. 34/13)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 34/13)
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 34/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68541
 • Službenih mišljenja: 11547
 • Sudske prakse: 6589
 • Modela akata: 555
 • Obrazaca: 17806
 • Podzakonskih akata: 49669
 • Prečišć. tekstova: 15065
 • Propisa CG: 889
 • Propisa R.Srpske: 1297

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.