Ekspert: poslednje izmene od 17.01.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 17.01.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora (“Sl. glasnik RS”, br. 103/10)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja (“Sl. glasnik RS”, br. 102/10)
 • Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini (“Sl. glasnik RS”, br. 102/10)
 • Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu, sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu (revidirani) (“Sl. glasnik RS”, br. 102/10)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 53171
 • Službenih mišljenja: 9175
 • Sudske prakse: 5493
 • Modela akata: 367
 • Obrazaca: 12762
 • Podzakonskih akata: 38413
 • Prečišć. tekstova: 11189
 • Propisa CG: 604
 • Propisa R.Srpske: 830

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.