Ekspert: poslednje izmene od 16.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 16.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o lokacijskim uslovima (“Sl. glasnik RS”, br. 115/20)
 • Pravilnik o načinu određivanja i pasiviziranja jedinstvenog matičnog broja građana (“Sl. glasnik RS”, br. 115/20)
 • Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 115/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126572
 • Službenih mišljenja: 16457
 • Sudske prakse: 9345
 • Modela akata: 856
 • Obrazaca: 37039
 • Podzakonskih akata: 93861
 • Prečišć. tekstova: 28599
 • Propisa CG: 1870
 • Propisa R.Srpske: 2277

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.