Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 16.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta (“Sl. glasnik RS”, br. 37/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108634
 • Službenih mišljenja: 15244
 • Sudske prakse: 8647
 • Modela akata: 787
 • Obrazaca: 30841
 • Podzakonskih akata: 80296
 • Prečišć. tekstova: 24481
 • Propisa CG: 1634
 • Propisa R.Srpske: 2010

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.