Ekspert: poslednje izmene od 16.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 16.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 45/16) 
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 45/16) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 45/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92576
 • Službenih mišljenja: 13402
 • Sudske prakse: 7782
 • Modela akata: 678
 • Obrazaca: 25975
 • Podzakonskih akata: 68127
 • Prečišć. tekstova: 20552
 • Propisa CG: 1285
 • Propisa R.Srpske: 1705

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.