Ekspert: poslednje izmene od 16.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 16.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 

  • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 37/21)

 

  • Akcioni plan za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/21)

 

  • Akcioni plan za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, za period od 2021. do 2023. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 37/21)

 

 

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 

  • Propisa: 131425

 

  • Službenih mišljenja: 16661

 

  • Sudske prakse: 9537

 

  • Modela akata: 871

 

  • Obrazaca: 38421

 

  • Podzakonskih akata: 97662

 

  • Prečišć. tekstova: 29701

 

  • Propisa CG: 1908

 

 • Propisa R.Srpske: 2351