Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 16.01.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (“Sl. glasnik RS”, br. 4/13)
 • Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo (“Sl. glasnik RS”, br. 4/13)
 • Izmene i dopune Statuta Privredne komore Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 3/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66473
 • Službenih mišljenja: 11339
 • Sudske prakse: 6492
 • Modela akata: 543
 • Obrazaca: 17318
 • Podzakonskih akata: 48096
 • Prečišć. tekstova: 14613
 • Propisa CG: 868
 • Propisa R.Srpske: 1239

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.