Ekspert: poslednje izmene od 16.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 16.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 1/12)
 • Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti (“Sl. glasnik RS”, br. 1/12)
 • Pravilnik o stručnim poslovima u socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 1/12)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Sl. glasnik RS”, br. 1/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59840
 • Službenih mišljenja: 10352
 • Sudske prakse: 6010
 • Modela akata: 492
 • Obrazaca: 15054
 • Podzakonskih akata: 43290
 • Prečišć. tekstova: 12943
 • Propisa CG: 741
 • Propisa R.Srpske: 1029

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.