Ekspert: poslednje izmene od 15.09.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 15.09.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI: od 20. decembra 2021. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 88/21)
 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2022. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 87/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 87/21)
 • Odluka o prigovoru pravnog lica i postupanju banke po tom prigovoru (“Sl. glasnik RS”, br. 87/21)
 • Odluka o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 134707
 • Službenih mišljenja: 16879
 • Sudske prakse: 9658
 • Modela akata: 884
 • Obrazaca: 39522
 • Podzakonskih akata: 100129
 • Prečišć. tekstova: 30522
 • Propisa CG: 1952
 • Propisa R.Srpske: 2425

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.