Ekspert: poslednje izmene od 15.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 15.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 2/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija (“Sl. glasnik RS”, br. 2/14)
 • Pravila o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanju kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom (“Sl. glasnik RS”, br. 2/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73974
 • Službenih mišljenja: 11880
 • Sudske prakse: 6957
 • Modela akata: 589
 • Obrazaca: 20313
 • Podzakonskih akata: 53626
 • Prečišć. tekstova: 16492
 • Propisa CG: 959
 • Propisa R.Srpske: 1404

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.