Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima (“Sl. glasnik RS”, br. 98/13)
 • Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 98/13)
 • Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (“Sl. glasnik RS”, br. 98/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72613
 • Službenih mišljenja: 11813
 • Sudske prakse: 6911
 • Modela akata: 583
 • Obrazaca: 19734
 • Podzakonskih akata: 52585
 • Prečišć. tekstova: 16156
 • Propisa CG: 951
 • Propisa R.Srpske: 1379

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.