Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane (“Sl. glasnik RS”, br. 72/19)
 • Pravilnik o načinu elektronske naplate putarine, posebnim uslovima i tehničkim zahtevima za Evropsku elektronsku naplatu putarine i elementima interoperabilnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 71/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 72/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 72/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 119718
 • Službenih mišljenja: 16025
 • Sudske prakse: 9097
 • Modela akata: 829
 • Obrazaca: 34730
 • Podzakonskih akata: 88790
 • Prečišć. tekstova: 26946
 • Propisa CG: 1791
 • Propisa R.Srpske: 2157

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.