Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 14.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Etički kodeks članova Visokog saveta sudstva (“Sl. glasnik RS”, br. 26/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku (“Sl. glasnik RS”, br. 25/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora (“Sl. glasnik RS”, br. 24/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor (“Sl. glasnik RS”, br. 24/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91392
 • Službenih mišljenja: 13180
 • Sudske prakse: 7695
 • Modela akata: 670
 • Obrazaca: 25432
 • Podzakonskih akata: 67237
 • Prečišć. tekstova: 20261
 • Propisa CG: 1262
 • Propisa R.Srpske: 1661

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.