Ekspert: poslednje izmene od 14.02.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 14.02.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika (“Sl. glasnik RS”, br. 16/22)
 • Pravilnik o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu kandidata za narodne poslanike, predlog kandidata za predsednika Republike, odnosno izbornu listu kandidata za odbornike jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 16/22)
 • Uredba o sprovedbenim pravilima za interoperabilnost skupova i servisa geoprostornih podataka nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (“Sl. glasnik RS”, br. 15/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 138654
 • Službenih mišljenja: 16981
 • Sudske prakse: 9794
 • Modela akata: 898
 • Obrazaca: 40644
 • Podzakonskih akata: 103167
 • Prečišć. tekstova: 31415
 • Propisa CG: 2047
 • Propisa R.Srpske: 2502

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.