Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 13.07.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (“Sl. glasnik RS”, br. 77/22)
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine (“Sl. glasnik RS”, br. 77/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 77/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 141783
 • Službenih mišljenja: 17196
 • Sudske prakse: 9897
 • Modela akata: 909
 • Obrazaca: 41498
 • Podzakonskih akata: 105616
 • Prečišć. tekstova: 32067
 • Propisa CG: 2119
 • Propisa R.Srpske: 2601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.