Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 13.07.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci (“Sl. glasnik RS”, br. 60/15)
 • Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 60/15)
 • Uredba o dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (“Sl. glasnik RS”, br. 60/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86102
 • Službenih mišljenja: 12634
 • Sudske prakse: 7490
 • Modela akata: 646
 • Obrazaca: 23703
 • Podzakonskih akata: 63152
 • Prečišć. tekstova: 19085
 • Propisa CG: 1172
 • Propisa R.Srpske: 1588

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.