Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 13.05.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 42/15) 
 • Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 41/15) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica(“Sl. glasnik RS”, br. 41/15) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 41/15) 
U Ekspertu se trenutno nalazi:
 • Propisa: 84995
 • Službenih mišljenja: 12531
 • Sudske prakse: 7433
 • Modela akata: 639
 • Obrazaca: 23446
 • Podzakonskih akata: 62345
 • Prečišć. tekstova: 18788
 • Propisa CG: 1131
 • Propisa R.Srpske: 1569

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.