Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 13.04.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11)
 • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11)
 • Zakon o sportu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 55023
 • Službenih mišljenja: 9523
 • Sudske prakse: 5680
 • Modela akata: 404
 • Obrazaca: 13165
 • Podzakonskih akata: 39840
 • Prečišć. tekstova: 11589
 • Propisa CG: 646
 • Propisa R.Srpske: 888

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.