Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 19/17) 
 • Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo (“Sl. glasnik RS”, br. 19/17) 
 • Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika (“Sl. glasnik RS”, br. 19/17) 
 • Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (U PRIMENI: od 15. juna 2018. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 19/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98743
 • Službenih mišljenja: 14474
 • Sudske prakse: 8135
 • Modela akata: 727
 • Obrazaca: 28125
 • Podzakonskih akata: 72777
 • Prečišć. tekstova: 22072
 • Propisa CG: 1425
 • Propisa R.Srpske: 1828

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.