Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.02.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 
 • Uredba o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 
 • Uredba o Nacionalnom programu za očuvanje i unapređenje zdravlja starih (“Sl. glasnik RS”, br. 8/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98129
 • Službenih mišljenja: 14370
 • Sudske prakse: 8110
 • Modela akata: 725
 • Obrazaca: 27780
 • Podzakonskih akata: 72294
 • Prečišć. tekstova: 21940
 • Propisa CG: 1418
 • Propisa R.Srpske: 1820

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.