Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113261
 • Službenih mišljenja: 15499
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32407
 • Podzakonskih akata: 83749
 • Prečišć. tekstova: 25584
 • Propisa CG: 1696
 • Propisa R.Srpske: 2085

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.