Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 12.12.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite (“Sl. glasnik RS”, br. 98/16) 
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2017. godini(“Sl. glasnik RS”, br. 98/16) 
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (“Sl. glasnik RS”, br. 98/16) 
 • Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 98/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96676
 • Službenih mišljenja: 14252
 • Sudske prakse: 8050
 • Modela akata: 703
 • Obrazaca: 27302
 • Podzakonskih akata: 71159
 • Prečišć. tekstova: 21585
 • Propisa CG: 1393
 • Propisa R.Srpske: 1806

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.