Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 12.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 84/15)
 • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 84/15)
 • Zakon o nacionalnim parkovima (“Sl. glasnik RS”, br. 84/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88050
 • Službenih mišljenja: 12799
 • Sudske prakse: 7565
 • Modela akata: 656
 • Obrazaca: 24208
 • Podzakonskih akata: 64667
 • Prečišć. tekstova: 19497
 • Propisa CG: 1209
 • Propisa R.Srpske: 1612

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.