Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 12.08.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine (“Sl. glasnik RS”, br. 69/15)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine (“Sl. glasnik RS”, br. 69/15)
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2015. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 69/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 68/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86623
 • Službenih mišljenja: 12655
 • Sudske prakse: 7506
 • Modela akata: 648
 • Obrazaca: 23882
 • Podzakonskih akata: 63531
 • Prečišć. tekstova: 19225
 • Propisa CG: 1178
 • Propisa R.Srpske: 1595

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.