Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 12.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) (“Sl. glasnik RS”, br. 40/19) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor (“Sl. glasnik RS”, br. 40/19) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (“Sl. glasnik RS”, br. 40/19) 
 • Odluka o visini mesečne zakupnine za stanove i garaže koji se koriste za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije, kao i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (“Sl. glasnik RS”, br. 40/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117251
 • Službenih mišljenja: 15827
 • Sudske prakse: 9005
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33846
 • Podzakonskih akata: 86931
 • Prečišć. tekstova: 26378
 • Propisa CG: 1745
 • Propisa R.Srpske: 2116

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.