Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 12.06.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (“Sl. glasnik RS”, br. 56/17) 
 • Pravilnik o načinu prilagođavanja sadržaja i/ili formata udžbenika (“Sl. glasnik RS”, br. 55/17) 
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao nematernji jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih (“Sl. glasnik RS”, br. 55/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 55/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100904
 • Službenih mišljenja: 14624
 • Sudske prakse: 8249
 • Modela akata: 737
 • Obrazaca: 28551
 • Podzakonskih akata: 74409
 • Prečišć. tekstova: 22601
 • Propisa CG: 1450
 • Propisa R.Srpske: 1854

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.