Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.12.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (“Sl. glasnik RS”, br. 86/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 121084
 • Službenih mišljenja: 16095
 • Sudske prakse: 9168
 • Modela akata: 832
 • Obrazaca: 35158
 • Podzakonskih akata: 89817
 • Prečišć. tekstova: 27261
 • Propisa CG: 1798
 • Propisa R.Srpske: 2182

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.