Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 11.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 
 • Zakon o carinskoj službi (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113233
 • Službenih mišljenja: 15499
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32406
 • Podzakonskih akata: 83733
 • Prečišć. tekstova: 25577
 • Propisa CG: 1696
 • Propisa R.Srpske: 2085

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.