Ekspert: poslednje izmene od 11.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 11.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 43/18) 
 • Lista odobrenih supstanci (“Sl. glasnik RS”, br. 43/18) 
 • Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja (“Sl. glasnik RS”, br. 42/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109177
 • Službenih mišljenja: 15295
 • Sudske prakse: 8669
 • Modela akata: 790
 • Obrazaca: 31020
 • Podzakonskih akata: 80656
 • Prečišć. tekstova: 24662
 • Propisa CG: 1636
 • Propisa R.Srpske: 2014

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.