Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 11.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 104/11)
 • Naredba o Spisku direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora (“Sl. glasnik RS”, br. 104/11)
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Republike Srbije na račun izvršenja budžeta Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 103/11)
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (“Sl. glasnik RS”, br. 103/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59759
 • Službenih mišljenja: 10328
 • Sudske prakse: 6000
 • Modela akata: 491
 • Obrazaca: 15025
 • Podzakonskih akata: 43223
 • Prečišć. tekstova: 12927
 • Propisa CG: 740
 • Propisa R.Srpske: 1028

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.