Ekspert: poslednje izmene od 10.09.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 10.09.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 95/14)
 • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 95/14)
 • Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Sl. glasnik RS”, br. 95/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78639
 • Službenih mišljenja: 12267
 • Sudske prakse: 7237
 • Modela akata: 612
 • Obrazaca: 21873
 • Podzakonskih akata: 57088
 • Prečišć. tekstova: 17726
 • Propisa CG: 1047
 • Propisa R.Srpske: 1514

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.