Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 10.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 59/13)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 59/13)
 • Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (“Sl. glasnik RS”, br. 59/13)
 • Uredba o dopuni Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Sl. glasnik RS”, br. 59/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70061
 • Službenih mišljenja: 11652
 • Sudske prakse: 6736
 • Modela akata: 563
 • Obrazaca: 18364
 • Podzakonskih akata: 50779
 • Prečišć. tekstova: 15428
 • Propisa CG: 906
 • Propisa R.Srpske: 1329

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.