Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 10.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 49/13)
 • Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 49/13)
 • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (“Sl. glasnik RS”, br. 49/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69444
 • Službenih mišljenja: 11609
 • Sudske prakse: 6649
 • Modela akata: 559
 • Obrazaca: 18175
 • Podzakonskih akata: 50340
 • Prečišć. tekstova: 15264
 • Propisa CG: 901
 • Propisa R.Srpske: 1317

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.