Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 10.04.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) (“Sl. glasnik RS”, br. 32/17) 
 • Uredba o izmeni Uredbe o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija (“Sl. glasnik RS”, br. 31/17) 
 • Pravilnik o uslovima koje treba da ispuni kontrolna organizacija, kao i načinu i postupku rada kontrolne organizacije (“Sl. glasnik RS”, br. 30/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 99515
 • Službenih mišljenja: 14554
 • Sudske prakse: 8172
 • Modela akata: 730
 • Obrazaca: 28259
 • Podzakonskih akata: 73345
 • Prečišć. tekstova: 22286
 • Propisa CG: 1428
 • Propisa R.Srpske: 1837

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.