Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 10.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (“Sl. glasnik RS”, br. 10/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20)
 • Zakon o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20)
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122415
 • Službenih mišljenja: 16137
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35583
 • Podzakonskih akata: 90837
 • Prečišć. tekstova: 27560
 • Propisa CG: 1816
 • Propisa R.Srpske: 2193

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.