Ekspert: poslednje izmene od 09.11.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 09.11.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije (“Sl. glasnik RS”, br. 90/16) 
 • Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta “srpski kvalitet” (“Sl. glasnik RS”, br. 90/16) 
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sprovođenja mera karantina i uslovima koje moraju ispunjavati objekti za tu namenu (“Sl. glasnik RS”, br. 90/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 96027
 • Službenih mišljenja: 14161
 • Sudske prakse: 8018
 • Modela akata: 699
 • Obrazaca: 27143
 • Podzakonskih akata: 70711
 • Prečišć. tekstova: 21384
 • Propisa CG: 1391
 • Propisa R.Srpske: 1794

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.