Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 09.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni Zakona o javnoj svojini (“Sl. glasnik RS”, br. 88/13)
 • Rešenje o vrednosti opšteg boda od oktobra 2013. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 87/13)
 • Etički kodeks javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71896
 • Službenih mišljenja: 11751
 • Sudske prakse: 6842
 • Modela akata: 577
 • Obrazaca: 19181
 • Podzakonskih akata: 52090
 • Prečišć. tekstova: 15946
 • Propisa CG: 943
 • Propisa R.Srpske: 1360

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.