Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 09.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 68/14)
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 69/14)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja (“Sl. glasnik RS”, br. 69/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77486
 • Službenih mišljenja: 12177
 • Sudske prakse: 7200
 • Modela akata: 610
 • Obrazaca: 21601
 • Podzakonskih akata: 56181
 • Prečišć. tekstova: 17487
 • Propisa CG: 1034
 • Propisa R.Srpske: 1493

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.