Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 09.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (“Sl. glasnik RS”, br. 64/12)
 • Pravilnik o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenjima članova posade brodova trgovačke mornarice (“Sl. glasnik RS”, br. 64/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 62943
 • Službenih mišljenja: 10872
 • Sudske prakse: 6315
 • Modela akata: 517
 • Obrazaca: 16357
 • Podzakonskih akata: 45553
 • Prečišć. tekstova: 13699
 • Propisa CG: 813
 • Propisa R.Srpske: 1117

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.