Ekspert: poslednje izmene od 08.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 08.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 2/18) 
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 2/18) 
 • Sertifikati o akreditaciji zdravstvene ustanove (“Sl. glasnik RS”, br. 1/18) 
 • Zaključak (o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2018. godinu) (“Sl. glasnik RS”, br. 120/17) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (“Sl. glasnik RS”, br. 119/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 119/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105848
 • Službenih mišljenja: 15009
 • Sudske prakse: 8487
 • Modela akata: 768
 • Obrazaca: 30094
 • Podzakonskih akata: 78237
 • Prečišć. tekstova: 23781
 • Propisa CG: 1574
 • Propisa R.Srpske: 1947

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.