Ekspert: poslednje izmene od 07.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 07.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja supružnika oficira, odnosno podoficira (“Sl. glasnik RS”, br. 99/15) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (“Sl. glasnik RS”, br. 99/15) 
 • Pravilnik o evidenciji prometa (“Sl. glasnik RS”, br. 99/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89056
 • Službenih mišljenja: 12980
 • Sudske prakse: 7613
 • Modela akata: 662
 • Obrazaca: 24624
 • Podzakonskih akata: 65416
 • Prečišć. tekstova: 19750
 • Propisa CG: 1236
 • Propisa R.Srpske: 1632

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.