Ekspert: poslednje izmene od 07.05.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 07.05.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama (“Sl. glasnik RS”, br. 47/14)
 • Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje (primenjuje se od 1. maja 2014. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 47/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76305
 • Službenih mišljenja: 12063
 • Sudske prakse: 7100
 • Modela akata: 601
 • Obrazaca: 21335
 • Podzakonskih akata: 55341
 • Prečišć. tekstova: 17138
 • Propisa CG: 1019
 • Propisa R.Srpske: 1465

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.