Ekspert: poslednje izmene od 07.03.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 07.03.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (“Sl. glasnik RS”, br. 15/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 15/12)
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 15/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60814
 • Službenih mišljenja: 10530
 • Sudske prakse: 6096
 • Modela akata: 500
 • Obrazaca: 15262
 • Podzakonskih akata: 43981
 • Prečišć. tekstova: 13169
 • Propisa CG: 764
 • Propisa R.Srpske: 1052

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.